Menu

Nguyên tắc vàng khi chọn đất đặt mộ

Các nhà phong thủy xưa đã vận dụng đạo Tam cương (cha con: cha là giềng mối của con; vua tôi: vua là giềng môi của tôi; vợ chồng: chồng là giềng mối của vợ), Ngủ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) vào phong thủy. Trong phong thủy học, Tam cương chỉ khí mạch, minh đường, thủy khẩu; Ngũ thường chỉ long, huyệt, sa, thủy, hướng.
Sách “Ngũ quyết Địa lý” gọi Tam cương: “một, khí mạch là giềng môi của phú quý bần tiện; hai, minh đường là giềng môi của đẹp xâu sa thủy; ba, thủy khẩu là giềng môi của sinh vượng tử tuyệt”. Gọi Ngũ thường: “một, long, long cần chân long; hai, huyệt, huyệt cần bằng phẳng; ba, sa, sa cần tú (đẹp); bốn, thủy, thủy cần bao bọc; năm, hướng, hướng cần cát hướng.
Thủy là nguồn của tiền của, là ngoại khí của sinh khí, nếu chảy quanh huyệt mộ là sinh thủy, vượng; nếu đi không về, tiền của tiêu tán, là đất không vong, còn gọi là tử địa hoặc tuyệt địa, cho nên nói cửa sông (thủy khẩu) là yếu tô” quan trọng nhất của sinh vượng tử tuyệt. Trong Ngũ thường (long, huyệt, sa, thúy, hướng), long mạch (khí mạch) xa, lớn, mạch dài, uốn lượn có thê nghênh đón là cát mạch; huyệt bàng phắng gọi là long thê ngăn khí, huvệt cát; sa cần tú lệ; thủy cháy bao bọc báo vệ huyệt là cát thúy. Nước chảy xung quanh huyệt là hừu tình. Hướng nguyệt nên tránh hướng ngũ quỷ, tuyệt mệnh, hoạ hại, lục sát, tìm hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phúc dức.
phong thuỷ
Đời Thanh, ở Quảng Đông có Hồng Tử, nổi tiếng như thần đồng. Chưa đầy 20 tuồi đỗ tiến sĩ, làm quan ở bộ hình thượng thư. Hai anh em ông cũng đỗ đạt quan cao. Theo dân gian kế lại, trước đây dù học rộng tài cao thân sinh của ba anh em rất hẩm hưu, phải bỏ quan trường vào đường buôn bán. Mãi khi tuổi đã cao, ông chưa dám ấy vợ. Một hôm khi đang miền cưởng ghi chép số sách, có một dị nhân dáng cổ quái bước vào. Nhìn kĩ ông dị nhân nói: “Tướng mạo ngươi cũng khá sao lại chịu cảnh buôn bán nhỏ nhoi vậy. Đi với ta, chỉ cho cơ hội mà đời sau sẽ khoa phát”. Nghe lời đúng sở nguyện, ông liền xếp sổ sách lại lên đường. Đi chừng nửa tháng cả hai tới một vùng núi đồi khá đẹp gần núi Thái Sơn. Vừa nói, dị nhân chỉ vào một ngôi nhà nhỏ chân núi: “Ngôi nhà này có một cô gái xấu xí, nhưng mảnh đất nhà cô ta rất đẹp. Quanh nhà là một dòng nướcc chảy hiền hòa, cửa nhà trông về hướng sinh khí của ngọn Thái Tổ. Long mạch của nó tụ về cuộc đất này. Đây là cơ hội khoa phát của nhà ngươi”. Bước vào nhà, thoạt đầu thây cô ta quá xấu, người thì thấp lại béo đen, nhưng khi nghe giọng nói trong trẻo âm điệu dễ chịu của cô ta, ông chợt hiểu rằng cái đẹp không thể đi với tục nhan nên đành chép miệng ngỏ lời kết hôn. Sau này quả nhiên cô ta sinh cho ông ba chàng trai tài giỏi, họ tộc ông đột nhiên nối tiêng khiến khắp vùng ngưỡng mộ. Với nữ giới, thanh tướng rất quan trọng. Chi cán một tiếng nói sang, cũng làm tới mệnh phụ phu nhân. Chí cần tiếng nói đục khan, cũng đú phá hỏng cơ nghiệp người chồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *