Menu

9 điều làm bạn nên đầu tư vào chung cư

9 điều làm bạn nên đầu tư vào chung cư

 Nếu bạn muôn tham gia vào kinh doanh bất động sản chung cư nên biết lý do bất động sản chung cư đang được rất nhiều ngươi đầu tư hứng thú . Là nhà đầu tư , bạn nên tìm hiểu giá trị của bất động sản khác với tài sản khác nhau và tại sao nên đầu tư bất động sản

 Điều đầu tiên : Nhà chung cư là chỗ sinh sống và liên quan đến tất cả mọi người . Là một trong bốn nhu cầu thiết yêu của mọi người

Điều thứ hai : Đất đai chỗ ở sẽ không tăng kịp theo quy mô người dân đi lên thành phố lớn sinh hoạt và kinh doang . Nên về lâu dài do cung cầu không cân bàng nên bất động sản tăng giá

9 điều làm bạn nên đầu tư vào chung cư

Điều thư ba , người có tiền ranh rồi thường thích đầu tư bất động sản vì là  có thể sự dụng đòn bẩy tài chính. Tại viet nan , nhà đầu tư có thể sự dung 20% số tiền  mua tài sản 100% , 80% còn lại ngân hàng cho vay . như vậy chỉ cần bất động sản tăng 10%-20% là nhà đâu tư có thể kiêm đuọc lợi nhuận cao

Điều thứ tư : Đầu tư bất động sản  nhà đâu từ co  thể mua tài sản với giá trị thấp hơn giá trị thực của nó . Điều đó là có thật và là yếu tó quan trọng khác với vàng và chứng khoán .

Điều thứ năm : Nhà đầu từ có thể dùng bất động sản đó thế chấp để vay tiền mua thêm bất động sản khác , trong khi vẫn giữ và sử dụng bất động sản đó.

 

9 điều làm bạn nên đầu tư vào chung cư

Điều thứ sáu : nhà đâu thư dùng bất động sản chung cư đó cho thuê mà vân sinh giá trị khi không phải bán tài sản

Điều thứ bảy : Bất đông sản chung cu được sự dụng thời gian lâu dài . Thơi gian sở hũu nhà chung cư có thể lên đến 90 năm . Nhà chung cư co thể thừa kế cho các thế hệ sau

 

9 điều làm bạn nên đầu tư vào chung cư

Điều thứ tám là sự phát triển về dân sô kinh té xã hội của khu chung cư , các công trình cong cộng của các khu chung cư như cơ sở hạ tâng giao thông, trường học , công viên , sẽ ảnh hưởng đến môi trương nuôi dạy con cái bạn. Xã hội ngày càng phát triển thi bất động sản của bạn ngày càng tăng

Điều thứ chín là điều duy nhất của bất động sản . Bất động sản có đặc điẻm là không di chuyển được từ nơi này sang n ơi khác . Điều này làm cho tài sản bất dộng sản  có ưu điẻm la tại một vị trí, chỉ co một bât động sản . Đây là lý do nhiều vị trí đẹp gân trung tâm thành phô, có đủ tiện ích , đây dủ cơ sở hạ tâng thi luôn cao hơn các khu vưc vị tri khác

Trên là chín điều đã nói ra để bạn yên tâm đầu tư bất động sản chung cư !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *