Menu

Đầu tư vào các tỷ lệ khu đất trống cho các bất động sản dài hạn

Khi bỏ tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, tất cả đều hi vọng rằng chúng có thể sinh lời lên nhanh chóng. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự phê duyệt của hàng loạt các FTA thế hệ mới, Việt Nam đang ngày càng hoà nhập vào thị trường thế giới và sẵn sàng gia nhập vào các chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Việc mở cửa đầu tư, liên minh với các thị trường lớn trên thế giới là một trong những thuận lợi cho thị trường bất động sản tại Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư tin rằng, phía sau một loạt các hiệp định thương mại tự do sẽ kéo theo sự gia tăng nhanh chóng cho sự phát triển của các bất động sản. Với môi trường làm việc và giá cả lao động như hiện nay, nhiều các ông lớn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cũng đã sẵn sàng bỏ hàng tỷ đô la mua các khu vực bất động sản tại các khu vực kinh tế lớn, tiềm năng như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Cùng với sự phát triển kinh tế, các khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức được hình thành khiến cho một loạt các sự phát triển tiếp theo được thuận lợi và nhu cầu bất động sản của dân chúng lại càng được tăng lên nhanh chóng. Theo các lý thuyết kinh tế và thực tiễn đã chứng minh, càng có nhiều các dự án đầu tư kinh tế trọng điểm tại các khu vực kinh tế tiềm năng sẽ sinh ra nhanh chóng các nhu cầu về bất động sản và tự động các bất động sản ở khu vực đó sẽ được tăng giá lên đáng kể. Là nhà đầu tư bất động sản thì tất nhiên ai cũng mong muốn sinh lời. Bạn cần phải có những tìm hiểu nhất định và tận dụng được các nguồn thông tin đáng giá để có thể thu mua hay cho thuê lại các bất động sản được đánh giá là tiềm năng. Hơn ai hết, chính bạn là người hiểu rõ nhất khả năng tài chính trong lĩnh vực bất động sản của bạn. Bạn không nên bỏ toàn bộ số tiền mà bạn có chỉ vào một bất động sản. Điều này đem lại rủi ro lớn cho bạn và cả gia đình nếu không may bất động sản đó rơi vào quên lãng và không có khả năng sinh lời. Có rất nhiều yếu tố để đánh giá một bất động sản có khả năng sinh lời hay không. Các nhà đầu tư bất động sản đa phần sẽ đánh giá các bất động sản dựa trên những thông số kỹ thuật căn bản như khu vực dân cư, vị trí địa lý, tiềm năng về mặt kinh tế hay dự án lớn chuẩn bị được đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *